برج های مسکونی پستل تهران

دو برج 19 طبقه با اسکلت فلزی، 180واحد مسکونی، متراژ کل 35000مترمربع، دیوارهای جانبی از نوع3D Panel ، تاسیسات حرارت مرکزی و پکیچ واقع در نوبنیاد

Postel Residential Complex Tehran

The project scope of working involves Managing of 19-floor Twin Towers construction Gross floor area of residential building: 35000m2