پست های برق 20/63/230 کیلو ولت بخش 63

احداث فنداسیون تجهیزات، ارتینگ، نصب استراکچرها، نصب تجهیزات، روشنایی و محوطه سازی

230/63/20 KV Electrical Substations

Construction of foundations, earthing, structures, installation of equipments and landscaping