عمارت کلاه فرنگی تهران

مرمت و نوسازی محوطه و آبنماهای اولین عمارت بی سیم ایران در محوطه ای بالغ بر 3500مترمربع

Kolah Farangi Historical Building

Repairing and renovating the landscaping and fountains of the iran ‘s first telecommunication center