سوله ورزشی سلمان فارسی شهرری

سوله سالن ورزشی سرپوشیده چند منطوره به همراه سالن های ورزشی جانبی، ساختمان اداری مربوطه، محوطه سازی

Salman Farsi Sport Complex Shahr-e-Ray

Sport complex buildings and administration buildings, landscaping